Systemy Wideo i domofonowe

 

Domofon

 

 Słuchawka domofonu (tzw. unifon) montowana w mies

zkaniach (po prawej stronie widoczny przycisk zwalniający zaczep elektromagnetyczny drzwi lub bramy)

Domofon (również bramofon) – urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową, a montowaną wewnątrz słuchawką unifonu.

Najczęściej wykorzystywane w domach, mieszkaniach i innych budynkach do identyfikacji interesa

ntów i do zdalnego otwierania drzwi. Czasami połączony z kamerą i wyświetlaczem – nazywany wtedy wideodomofonem.

Zasada działania

Prosty domofon składa się ze wzmacniacza akustycznego z tranzystorem oraz układem scalonym z dołączonymi do wejścia i wyjścia głośnikami dynamicznymi. Dołączony do wejścia głośnik pełni jednocześnie funkcję mikrofonu.

Podstawowe elementy instalacji domofonowej to:

 • kaseta bramowa analogowa, lub cyfrowa
 • co najmniej jeden unifon instalacji domofonowej (może być wiele unifonów lub również wideo-unifony)
 • moduł elektroniczny i zasilacz domofonu
 • elektrozaczep bramy wejściowej

Domofony występują w dwóch systemach:

 • analogowym (zaletą ich jest prostota montażu i uruchomienia oraz niska cena)
 • cyfrowym (zaletą ich jest stała liczba żył w magistrali sygnałowej, niezależnie od ilości użytkowników oraz mniejsze panele wejściowe, również z możliwością elektronicznego spisu lokatorów, jak również możliwość otwarcia drzwi po wpisaniu wcześniej zaprogramowanego kodu.)

 

 

 

 

 

Rodzaje domofonów

Bramofon

Bramofon jest prostym systemem łączności bezpośredniej pomiędzy bramą wejściową, a lokalami w posesji. Służy do wywołania i rozmowy z mieszkańcami posesji, oraz odblokowania zamka i otwarcia bramy wejściowej. W najprostszej wersji składa się z kasety bramowej z wizytówkami i przyciskami do lokatorów, oraz unifonów (aparatów domofonowych) wewnątrz lokali, które posiadają słuchawki telefoniczne i przyciski do zwalniania elektrozaczepu bramy. Niekiedy zamiast unifonów w lokalach stosowane są urządzenia głośnomówiące.

Domofon stosowany jest zarówno w domach jednorodzinnych (zwany wtedy często bramofonem), jak i w blokach wielorodzinnych, oraz budynkach publicznych i przemysłowych. Domofony wykonywane są w wersji analogowej i cyfrowej.

 

Domofon analogowy

Domofon analogowy jest najprostszą wersją urządzenia. Kaseta na bramie posiada wizytówki i przyciski indywidualne dla każdego lokalu w budynku. Instalacja takiego domofonu składa się z w różnych modelach z 4 do 6 żył. Kaseta bramowa posiada mikrofon i głośnik, a unifony w lokalach wykonane są postaci wiszącej słuchawki telefonicznej. Poszczególne żyły w instalacji kablowej łączą: mikrofon w kasecie bramowej ze słuchawkami w unifonach, mikrofony w unifonach z głośnikiem w kasecie bramowej, kolejna żyła wysyła sygnał dzwonka z przycisku na kasecie do wybranego unifonu. Kolejne dwie żyły wykorzystane były w najstarszych wersjach do włączania elektrozaczepu bramy prądem przemiennym 12 V (takie modele potrzebowały 6 żył w instalacji). W nowszych wersjach załączanie elektrozaczepu zostało zrealizowane poprzez zwieranie przyciskiem w unifonie żyły mikrofonu z żyłą masy systemu, co powodowało uruchamianie przekaźnika, lub triaka sterującego elektrozaczep bramy. Takie systemy posiadają 4 żyły w instalacji systemu.

Domofon cyfrowy

Domofony cyfrowe to nowocześniejsze wersje urządzeń oparte na technice mikroprocesorowej. Posiadają kasety bramowe z cyfrową klawiaturą za pomocą której wybierany jest numer lokalu, lub wprowadzany np. kod powodujący odblokowanie bramy. Kasety posiadają także wyświetlacz cyfrowy na którym pokazuje się numer wybranego lokalu, a także mogą być dodatkowe informację jak np: nazwisko lokatora/nazwa lokalu. Wyświetlacz służy także do obsługi serwisowej i programowania systemu. Domofony cyfrowe posiadają bardzo prostą instalację składającą się tylko z dwóch żył biegnących kolejno do każdego unifonu zamontowanego w instalacji. Dużą zaletą tego typu urządzeń jest kaseta z cyfrową klawiaturą, co jest szczególnie istotne przy dużej ilości lokali (unikamy konieczności montowania dużych kaset z dużą ilością wizytówek i przycisków). Dodatkowe zalety to prosta instalacja (na przewodzie dwużyłowym), oraz dodatkowe funkcje jakie uzyskują użytkownicy, między innymi możliwość odblokowania zamka przy pomocy indywidualnego kodu z kasety bramowej.

Domofony cyfrowe są szczególnie przydatne w dużych instalacjach na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych.

Wideodomofon

Wideodomofon jest odmianą domofonu wyposażoną w kamerę zamontowaną w kasecie bramowej, oraz unifonami z wbudowanymi monitorami. Użytkownicy mają możliwość dodatkowo obserwacji osoby, z którą prowadzą rozmowę za pomocą monitora. Monitory najnowszych generacji wykonane są już jako małe kolorowe wyświetlacze LCD.

Wideodomofony występują w wersji z wyświetlaczem (ekranem) czarno-białym lub kolorowym. Kamera wideodomofonu może być wbudowana w panel zewnętrzny lub zamontowana osobno na budynku. Unifon z monitorem nazywany jest wideomonitorem.

Funkcje dodatkowe

Wiele modeli domofonów posiada dodatkowe funkcje, takie jak:

 • zamek szyfrowy pozwalający otworzyć drzwi
 • możliwość odblokowania elektrozaczepu bramy za pomocą karty, pastylki lub pilota
 • nawiązywanie łączności wewnętrznej pomiędzy unifonami zamontowanymi w danym obiekcie (interkom)
 • wyłącznik domofonu
 • wyłącznik otwierania dodatkowych drzwi
 • drugi głośnik sygnału wywołania znajdujący się wewnątrz aparatu
 • systemy sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi (np. drugie drzwi lub system alarmowy) za pomocą przekaźników.
 • rejestracja/zapis osób które chciały nas odwiedzić w trakcie nieobecności lokatorów