Instalacje teletechniczne, elektroenergetyczne, elektryczne

Wymagania norm i przepisów

Elementy instalacji

Wyznaczenie mocy zapotrzebowanej

Wyznaczanie przekroju przewodów

Dobór i układanie przewodów

Obciążalność cieplna przewodów

Dopuszczalne spadki napięcia

Zabezpieczenia przewodów i kabli

Wytrzymałość mechaniczna

Przewody ochronne. Identyfikacja

Uziemienia


Instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje teletechniczne muszą spełniać normy i wymagania zgodne z prawem budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Oferowane przez nas w Lublinie usługi w zakresie wykonywania instalacji to zawsze najwyższa jakość, dokładność i rzetelność. Dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom oraz doświadczeniu, przeprowadzamy szybki i sprawny montaż przewodów z uwzględnieniem obciążalności cieplnej oraz dopuszczalnych spadków napięcia, wykonujemy zabezpieczenia kabli oraz uziemienia.