Oświetlenia budynków

świetlenia budynków przemysłowych oraz oświetlenia zewnętrzne.

Klasy ochrony IP

Obszary ochronne

(zakres zastosowania opraw w pomieszczeniach o podniesionej wilgotności)
Oprawy w bezpośredniej bliskości od prysznica i wanny muszą nadawać się do zastosowania w łazienkach. Środki ochronne rozróżniamy w 4 zakresach:

Zakres 3:
W takim zakresie nie trzeba stosować oświetlenia o wyższej klasie ochronnej. (Klasa IP X0 - brak ochrony przed wodą). W tym zakresie można stosować wszystkie oferowane przez nas rodzaje oświetlenia (niskiego i wysokiego napięcia). Dla tego zakresu zastosowania nadają się w szczególności nasze oprawy odporne na korozję z odlewów aluminiowo - cynkowych.

Zakres 2:
Oświetlenie musi być chronione przynajmniej przed wodą rozpryskiwaną (klasa ochrony IP X4)

Zakres 1:
W tym zakresie stosować można wyłącznie oświetlenie o niskim napięciu ochronnym do 12 Volt. Musi ono odpowiadać wymaganiom klasy ochronnej IP X4 (ochrona przed wodą rozpryskiwaną). W przypadku zagrożenia wodą strumieniową (np. z dysz tuszu wodnego) konieczne jest zastosowanie klasy ochronnej IP X5.

Zakres 0:
Stosować można wyłącznie oświetlenie jednoznacznie odpowiadające wymaganiom klasy ochronnej (IP X7) o niskim napięciu ochronnym 12 Volt. Transformator musi znajdować się poza zakresem 0.

Źródła światła LED

Dane techniczne - LED GU5,3

Długość (mm)

45

45

45

45

45

45

Średnica (mm)

51

51

51

51

51

51

Trzonek

GU5,3

GU5,3

GU5,3

GU5,3

GU5,3

GU5,3

Napięcie (V)

12

12

12

12

12

12

Moc (W)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Żywotność (h)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ilość diod LED

12

15

15

15

15

15

Kąt rozsyłu światła

24°

24°

24°

24°

24°

24°

Barwa światła

cyklicznie
zmienna

biała

czerwona

żółta

zielona

niebieska

Natężenie światła (cd)

---

8000 - 10000

3000

3000

9.000 - 10.000

3000

Odległość, przy jakiej
otrzymamy wartość 500 lx


0,4 m

0,1 m

0,15 m

0,41 m

0,24 m

Ściemnianie

Tak, należy wziąć pod uwagę zakres mocy ściemniacza oraz rodzaj transformatora
oraz sprawdzić czy ściemaniacz został ustawiony na "zero"

Dane techniczne - LED GU10

Długość (mm)

95

55

55

55

55

55

Średnica (mm)

95

51

51

51

51

51

Trzonek

E27

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

2,5

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

Żywotność (h)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Ilość diod LED

36

15

15

15

15

15

Kąt rozsyłu światła

38°

24°

24°

24°

24°

24°

Barwa światła

biała

biała

czerwona

żółta

zielona

niebieska

Natężenie światła (cd)

9000 - 10000

9.000 - 10.000

3000

3000

9.000 - 10.000

3000

Odległość, przy jakiej
otrzymamy wartość 500 lx

0,36 m

0,36 m

0,16 m

0,15 m

0,36 m

0,25 m

Ściemnianie

NIE

Dane techniczne LED (na prąd stały)

Średnica (mm)

30

83

83

83

83

Średnica otworu

25

76

76

76

76

Głębokość zabudowy

12

50

50

50

50

Max. ilość w zestawie

9

3

9

9

9

Prąd stały

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

Moc (W)

1

3

3

3

3

Żywotność

50 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Ilość diod LED

36

15

15

15

15

Kąt rozsyłu światła

45°

40°-45°

20°-30°

40°-45°

40°-45°

Barwa światła

biała

biała

biała

naturalna, ciepła

kolory RGB

Natężenie światła (cd)

20

610

1200

270

270

Odległość, przy jakiej
otrzymamy wartość 500 lx

0,30 m

1,10 m

1,50 m

0,74 m

0,74 m

Halogenowe źródła światła

Dane techniczne żarówek halogenowych

Długość (mm)

45

45

45

55

Średnica (mm)

51

51

52

52

Trzonek

GU 5,3

GU 5,3

GU 5,3

GU 10

Napięcie (V)

12

12

12

230

Moc (W)

20

20

20

50

Żywotność (h)

4 000

4 000

4 000

2 000

Kąt rozsyłu światła

38

38

20

35

Barwa światła

biała

     

Natężenie światła (cd)

780

700

1500

800

Żywotność źródeł światła

 Informacja dotycząca żywotności źródeł światła
Podana w katalogu żywotność źródeł światła nie oznacza, że każdy produkt ją osiągnie. Jeśli zaświecimy w tym samym momencie pewną ilość jednakowych źródeł światła i 50% z nich zgaśnie przed upływem terminu zdefiniowanego, wówczas uważa się, że podana żywotność została osiągnięta.
Przykład: 1000 żarówek się świeci. Okres czasu, po jakim 500 z nich zgaśnie, określany jest okresem żywotności tego typu żarówek, pomimo że 50% z nich nie osiągnęło zdefiniowanego okresu żywotności.
Istnieje wzór, wg którego obliczamy ile źródeł światła się przepali w ciągu roku (lub miesiąca):

świecące żarówki =10
ilość godzin świecenia w ciągu dnia = 8
ilość dni świecenia w roku = 365
podana w katalogu żywotność = 1500h


spalonych ( na miesiąc ) = 19,5 / 12 = 1,6 ( spalonych miesięcznie )

Warunkiem jest utrzymanie nominalnego napięcia ( np 230V )
Jeśli napięcie jest wyższe, wówczas okres żywotności jest niższy.

UWAGA ! ZWIĘKSZENIE NAPIĘCIA O  0,5 % ZMNIEJSZA ŻYWOTNOŚĆ O OKOŁO 50%

Ochrona Środowiska

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) nakłada na przedsiębiorców obowiązki polegające na zbieraniu, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz na sporządzaniu stosownych sprawozdań do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska W celu realizacji ustawowych obowiązków nasza firma zawarła umowę z Organizacją Odzysku BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING S.A. ul. Radzikowskiego 7, 31-315 Kraków, www.bioelektro.pl
Ustawa o zużytym sprzęcie jest wdrożeniem Dyrektywy obowiązującej w Unii Europejskiej. Celem ustawy jest ograniczenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a ponadto, ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów. Sprzęt podlegający ustawie jest oznakowany symbolem:

Ustawa nakłada na użytkownika obowiązek nie umieszczania zużytego sprzętu jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt podlega zbiórce selektywnej (nieodpłatnie). Użytkownik powinien oddać zużyty sprzęt do jednego z zakładów prowadzących zbieranie (gminne jednostki komunalne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność odbierania odpadów). Lista punktów zbierających zużyty sprzęt jest dostępna na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj) Użytkownik może oddać zużyty sprzęt w sklepie detalicznym na wymianę 1 do 1 kupując nowy sprzęt tego samego rodzaju. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem w gospodarstwie domowym pozwala na odzysk i recykling materiałów i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.